Seznam kroků pro založení živnosti fyzické osoby ( platí i pro cizince )

Žádost o založení živnosti může tuzemská  fyzická osoba i zahraniční fyzická osoba podat u jakéhokoliv Živnostenského úřadu V ČR (CRM - centrální registrační místo) nebo na kterémkoliv Czech pointu v ČR (větší pobočky České pošty)

 • žadatel (budoucí živnostník - OSVČ) vyplní JRF - jednotný registrační formulář (resp. jen ty přílohy, které potřebuje). Ve formuláři mimo jiné vyplňíte také k jakým daním se registrujete, min. k dani z příjmu.
 • ověřený "souhlas s místem podnikání", resp. tam kde bude mít své podnikateské místo (levné virtuální místo podnikání v Brně Vám poskytneme my za menší roční poplatek)
 • doklad zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč
 • v případě, že žádáte o živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou, tak doložit odbornou způsobilost (u volné živnosti odbornou způsobilost nedokládáte)
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z rejstříku trestů (u českých občanů si jej vyhotoví Živnostenský úřad sám, cizinci musí doložit výpis z konkrétní země + úředně ověřený překlad. Nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele)
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (netýká se občanů EU, EHP a Švýc.)

 

Citace ze stránek: http://www.hradeckralove.org/urad/zfo

Zahraniční fyzická osoba - je občan EU, EHP, Švýcarské konfederace, nepodniká na území států EU, EHP, Švýcarské konfederace:

 

 • nemusí mít povolen pobyt
 • nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, IČO tedy přidělí příslušný ŽÚ
 • musí splňovat body 1,2,4,5,6,11
 • předloží výpis z RT ze státu, jehož je občanem nebo ze země posledního pobytu členského státu EU, nebo výpis z RT s přílohou obsahující infomace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele
 • doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení.


Konec citace.

Vhodné je také zřídit si datovou schránku pro OSVČ (fyzickou podnikající osobu), zvláště pro ty podnikatele, kteří se nevyskytují často na virtuálním sídle firmy, např. pro cizince.

Více informací naleznete např. http://www.hradeckralove.org/urad/zfo

 

Informace zde uvedené jsou informativní a mohou obsahovat chyby či mohou být zastaralé. Provozovatel nenese za tyto informace žádnou zodpovědnost. Doporučujeme se informovat vždy na oficiálních úřadech a oficiálních zdrojích.