Souhlas s místem podnikání pro OSVČ je dokument nutný pro začátek podnikání v České republice. Je to doložení toho, že majitel objektu souhlasí s tím, aby v jeho nemovitosti jsme měli svoje sídlo firmy, resp. místo podnikání. (pozor provozovna a místo podnikání není to stejné, zatímco místo podnikání musíte mít, provozovnu za určitých okolností mít nemusíte.)

Souhlas s místem podnikání musíte dokládat na Živnostenském úřadě a musí na něm být ověřený podpis majitele nemovitosti a nesmí být starší než 3 měsíce. Poskytnutí souhlasu místem podnikání Vám předáme současně se zařízením virtuálního místa podnikání, které nabízíme za nízký roční poplatek.