Některé firmy s virtuálním sídlem u nás.

S T R A I N  S E R V I C E S  L I M I T E D
organizační složka firmy z Velké Británie

C I T R O N . C Z,  s.r.o. - realitní kancelář

A P O K A L Y P S A  s.r.o. - pořádání kulturních a hudebních akcí - reklama

M y B i l l b o a r d s  s.r.o. - výroba

e L o c k  T e c h n o l o g i e s  I n t e r n a t i o n a l  s.r.o.

V á š  s p r á v c e  CZ,  družstvo

 

OSVČ neuvádíme