Organizační složka firmy (podniku) je vlastně administrativní sídlo nějaké např. zahraniční firmy, která chce podnikat nebo chce mít oficiální zastoupení v České republice. Organizační složka firmy se zapisuje do obchodního rejstříku a jako taková potřebuje mít na území České republiky svoje sídlo organizační složky.

Virtuální sídlo pro organizační složku firmy Vám v Brně nabízíme stejně jako virtuální sídlo pro jakýkoliv jiný subjekt, resp. firmu.

Ceny virtuálních sídel naleznete na hlavní stránce zde: www.moje-sidlo.cz, informaovat se můžete také na našich kontaktech, nebo na hotline uvedeném v levém sloupci.

Některé právní informace ohledně organizační složky firmy můžete nalézt na Epravu.