Identifikační údaje firmy: 

 

Alias profi s.r.o.
Prodejna: Potocká 7, Brno, 623 00

Sídlo: P o d K a p l í 1 9 2, 6 8 3 3 5 L e t o n i c e, IČO: 02006880

DIČ: 02006880 - nejsme plátci DPH

C 80027 vedená u Krajského soudu v Brně.


 
Obchodní podmínky pro zákazníky podléhající občanskému zákoníku

 

 • zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Platební podmínky, dodací lhůty, přepravné

 

 • platební podmínky a způsob dodání si můžete vybrat před odesláním objednávky. U některých druhů zboží o ceně vyšší než 20.000,- Kč (případně při náročnější přípravě zboží či speciálního zboží, které musíme objednat) si dodavatel vyhrazuje právo změnit dodavatelské a platební pdomínky, případně si vyžádat zálohovou platbu až do výše 100%. Současně však o této změně je objednatel okamžitě informován, přičemž může objednávku bez udání důvodů zrušit.
 • dodací lhůty jsou různé pro různé zboží, pokud je zboží na skladě, což je možno ověřit telefonicky, nebo jiným způsobem, doba dodání je max. 1 týden. Většinou ale dříve podle druhu zboží.

 

Přebírací podmínky


Při přebírání zásilky, prosím postupujte následovně:

1)I v případě, že se Vám zdá, že zásilka je neporušená, překontrolujte prosím před řidičem obsah balíku podle faktury (viz. druhá strana tohoto listu) a zda není zboží poškozeno. Máte na to právo: viz přepravní podmínky dopravní společnosti. Pokud by Vám řidič neumožnil kontrolu, zapište to do předávacího protokolu řidiče
2)Pokud je zboží poškozeno nebo něco chybí, podrobně to popište do protokolu k řidiči.

Odstoupení od smlouvy, reklamace.

 • podle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, má kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je povinnen vrátit zboží, pokud je to možné v původním obalu, zpět na adresu prodávajícího, výše uvedenou a to nejpozději poslední den uvedené lhůty. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem, nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dle §1820 zákona č. 89/2012 Sb. písm.1 odst. g) nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží se nevrací na dobírku. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • pokud je zboží vadné je možné je vyměnit za bezvadné. Na výrobky se vztahuje záruční doba 2 roky, pokud není uvedeno jinak.

Povinně sdělované údaje před uzavřením smlouvy dle §1820 písm. 1):

 • odst. a)náklady na prostředky komunikace na dálku jsou zdarma.
 • odst. b)údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu: zálohy jsou vybírány výjimečně, pokud ano je výše zálohy a podmínky ještě před odesláním zboží oznámeny spotřebiteli
 • odst. f)podmínky odstoupení od smlouvy je do 14 dnů od přijetí zboží. Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke zkopírování a vytištění níže. Konkrétní podmínky viz. výše.
 • odst. g) spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • odst. i) spotřebitel nemůže odstaoupit od smlouvy v případě že, zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, že zboží je dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • odst. j)údaj o existenci, způsob a podmínkách vyřizování stížností. Kontaktovat nás můžete při veškerých záležitostech na aliasproficz () gmail.com. V případě nutnosti se můžete obrátit na ČOI, nebo žalobou u soudu.
 • hlavní činnost naší firmy je prodej zboží

 

Závěrečná ustanovení

 

 • odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky
 • registrací se zákazník přihlašuje k odebírání občasných novinek. Z odebírání se může však kdykoliv odhlásit.  Pro zákazníky podléhající obchodnímu zákoníku (tj. podnikatelé a firmy) platí stejné podmínky s výjimkami, že zboží má záruční dobu 12 měsíců a není možnost vrátit zboží do 14 dnů. Vrácení a reklamace zboží se pak řídí obchodními vztahy podle obchodního zákoníku.

  Splnili jsme náležitosti vyžádané zákonem a nyní Vám přejeme bezproblémový nákup u naší společnosti.
  Pro další informace jsem Vám kdykoliv k dispozici.

   
 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Prodejce: Alias profi s.r.o., P o d K a p l í 1 9 2, L e t o n i c e, 6 8 3 3 5, zapsána v oddílu C 80027 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Tímto odstupuji od kupní smlouvy

 

ze dne: …………… číslo objednávky nebo číslo faktury …...................

 

Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………….

Adresa kupujícího: ………………………………………………..

 

Zpráva pro prodejce:..................................................................................................................

 

 

 

Kupní cenu prosím zašlete na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

(v případě, že nebude vyplněno bankovní účet, bude částka vrácena dle způsobu platby zboží při objednávce)

 

Podpis kupujícího:

 

……………………………………………..

 

Datum………………………………………